Dom>Vijesti>Sadržaj

Jedinstvena struktura silikona

Mar 15, 2021

Organski silikonski materijal ima jedinstvenu strukturu:

(1) Dovoljne metilne skupine na atomima Si štite visokoenergetski polisiloksanski glavni lanac;

(2) C-H nema polaritet, što čini intermolekularnu silu interakcije vrlo slabom;

(3) Duljina Si-O obveznice je duža, a kut veze Si-O-Si veći.

(4) Si-O obveznica je vijalentna veza s 50% ionskih karakteristika veze (covalentna veza ima usmjerenost, ionska veza nema usmjerenost).


Pošaljite upit